โรคแมว

หนึ่งในอุปสรรค์ของการเลี้ยงแมวที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดนั่นก็คือ ปัญหาทางด้านสุขภาพ การเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสบางชนิดอาจทำให้ชีวิตของเจ้าเหมียวที่เราเลี้ยงนั้นเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง หากคุณเป็นคนที่รักแมว โรคต่างๆ เหล่านี้ควรจะรู้เอาไว้ เพื่อหาทางรับมือและป้องกันเจ้าเหมียวของคุณไม่ให้เสี่ยงกับโรคเหล่านี้