แมวโคราช (Korat)

นอกจากจะเรียกว่าแมวโคราชแล้วยังมีชื่ออื่นๆ ที่ใช้เรียก เช่น แมวมาเลศ แมวดอกเลา หรือแมวสีสวาด ซึ่งเป็นหนึ่งใน 17 แมวมงคลของไทย ที่ได้รับพระราชทานชื่อมาจาก สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 5 ตามแหล่งกำเนิดของแมวพันธุ์นี้พบใน อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ชื่อเสียงของแมวโคราชโด่งดังไปทั่วโลก หลังจากชนะเลิศงานประกวดประจำปีที่สหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ.1966

ลักษณะสายพันธุ์

ลักษณะแมวโคราชนั้นจะมีขนเรียบ โคนขนสีเทาขุ่น ส่วนปลายขนนั้นจะเป็นสีคล้ายผมหงอก และเป็นสีเช่นนี้ตลอดทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดปลายหาง

การเลี้ยงดูแมวโคราช
โดยปกติแล้ววิธีการดูแลก็จะเหมือนแมวไทยทั่วไป ฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด และควรใส่ใจในเรื่องการถ่ายพยาธิให้มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการฉีดวัคซีน 3 ชนิดต่อปีให้ครบถ้วน นั่นก็คือ วัคซีนป้องกันหัดแมว ลูคีเมีย และพิษสุนัขบ้า