แมวเปอร์เซีย (Persian)

        เป็นแมวที่มีถิ่นฐานดั้งเดิมมาจากดินแดนทางฝั่งตะวันออกกลาง มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเปอร์เซีย หรือประเทศตุรกีกับอิหร่านในปัจจุบัน แมวเปอร์เซียถือเป็นแมวสวยงามจากต่างประเทศสายพันธุ์แรกๆ ที่ได้ถูกนำเข้ามาในประเทศไทย จึงทำให้แมวสายพันธุ์นี้ยังคงเป็นที่นิยมในหมู่คนรักแมว

ลักษณะสายพันธุ์

         แมวเปอร์เซีย เป็นแมวที่มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ มีกระดูกที่ใหญ่และแข็งแรง หัวและหน้ากลม หน้าผากโหนก แก้มเต็ม ดวงตากลมโต มีจมูกที่หัก กล่าวคือ สังเกตได้ชัดเจนเมื่อมองจากด้านข้างจะเห็นจุดหักระหว่างจมูกกับหน้าผากชัดเจน เมื่อมองจากด้านหน้าจะเห็นเป็นขีดอยู่ระหว่างดวงตา ซึ่งแมวเปอร์เซียในสมัยก่อนจะแตกต่างจากปัจจุบันพอสมควรเนื่องจากผ่านการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างให้ดูสวยงามมากกว่าเดิม

การเลี้ยงดูแมวเปอร์เซีย
การดูแลขนของแมวเปอร์เซียนั้นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะผู้เลี้ยงจะต้องหมั่นทำความสะอาด แปรงขนเจ้าเหมียวของเราอยู่บ่อยๆ เพื่อให้ขนสวย ไม่เป็นสังกะตัง แถมยังจะช่วยไม่ให้กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค รวมทั้งพยาธิต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของโรคผิวหนังอักเสบ และเป็นที่อยู่ของเห็บหมัดอีกด้วย