แมวพัลลัส (Pallas Cat)

แมวพัลลัสสามารถพบเจอได้ในประเทศอิหร่าน ผ่านไปทางเอเชียใต้ และส่วนหนึ่งของทางทิศตะวันตกของประเทศจีน ซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วไปตามทะเลทรายหินกับที่ราบสูงบนภูเขาที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลกว่า 4,500 เมตร โดยอาศัยถ้ำ โพรง และรอยแตกของหินเพื่อนอนหลับในตอนกลางวัน และเริ่มออกหากินในช่วงกลางคืน ส่วนเหยื่อของแมวพัลลัสมักจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น หนู หรือกระต่าย รวมไปถึงนก และแมลง

ลักษณะสายพันธุ์
แมวพัลลัสเป็นแมวป่ามีลักษณะภายนอกใกล้เคียงกับแมวบ้าน นั่นก็คือ มีขนาดลำตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 50-62 เซนติเมตร ความยาวของหางประมาณ 20-30 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว 4-5 กิโลกรัม หัวกลม หน้าแบน ตัวเตี้ยล่ำ ขาสั้น ทำให้มีนักวิทยาศาสตร์ส่วนหนึ่งเชื่อว่า แมวเปอร์เชีย สืบเชื้อสายมาจากแมวชนิดนี้

อุปนิสัย
แมวพัลลัสเป็นสัตว์ที่ออกหากินในตอนกลางคืนและมีนิสัยรักสันโดษ แถมยังอาศัยอยู่ตามถ้ำต่าง ๆ ในที่สูง ก็เลยทำให้หาตัวได้ยาก ยกเว้นในช่วงฤดูผสมพันธุ์ นอกจากนี้ยังเป็นแมวที่มีขนทั้งยาวและหนาก็เลยทำให้แมวพัลลัสสามารถปรับตัวเข้ากับอากาศหนาวได้ดี แม้ในบริเวณนั้นจะมีอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาเซลเซียสก็ตาม แต่ถึงแม้ว่าแมวพัลลัสจะมีร่างกายที่เป็นอุปสรรคกับการเคลื่อนไหว มันก็ยังเป็นนักล่าตัวฉกาจ เพราะมีสีขนที่เอื้อประโยชน์กับการล่าเหยื่อได้ดีนั่นเอง